Undersøgelser & analyser

LUNDMANN udfører både større og mindre undersøgelser og analyser. Fælles for dem er, at vi går i dybden. LUNDMANNs undersøgelser har ofte en SYSTEMISK karakter. Det betyder, at vi går hele vejen rundt om, og ind i, det område som vi skal undersøge.

Når man f.eks. vil undersøge hvordan en organisation kan få flere medlemmer eller kunder, så inddrager vi alle perspektiver på dette. Det betyder, at vi både vil interviewe (et udvalg af) organisationens medarbejdere og ledelse. Vi vil også analysere både nuværende OG potentielle kunders ønsker, behov, håb, forventninger, tilfredshed og ideer. Konkurrenterne på markedet inddrages også, således at vi får inspiration der kan gøre organisationen BEDRE end dem. Ydermere inddrages, organisationens nuværende strategi og økonomi for området og al anden dokumentation der findes. Og meget andet.

Når vi kender alle psykologiske, sociale, organisatoriske og markedsmæssige forbehold, indvendinger, barrierer, visioner, ideer og ønsker som findes, så tænker vi nyt. Det giver dig et afsæt som virker, og som i det her tilfælde skaffer dig nye kunder og medlemmer.
Alt afhængigt af behovet, så tager en typisk undersøgelse mellem 1 og 4 uger at gennemføre.

Forbedringsmodel

Alle vores undersøgelser består som regel i et mix af interviews, spørgeundersøgelser og dokumentanalyser, men tilpasses ift. det specifikke behov.
Når vi implementerer de nye tiltag, så arbejder vi ofte ud fra en FORBEDRINGSMODEL. Det betyder at dem som skal udmønte tiltagene i praksis, prøver det af i små bidder, får justeringer i afprøvningsfasen, sparring og tilpasninger – indtil planen er fuldt implementeret.

Eksempler

Da de fleste undersøgelser vi udarbejder er fortrolige, vises kun en mindre andel, af tidligere undersøgelser her. Ring til os hvis du vil høre mere.

 

Salg, identitet og konkurrence – en undersøgelse af ledelsesudfordringer i danske NGO’er, med perspektiver til andre organisationer

Denne rapport handler om ledelsesudfordringer i danske NGO’er. Rapporten er en undersøgelse af bl.a. den betydning som salg har for NGO’er. Salg af identitet og mening er en væsentlig eksistensberettigelse, og jo bedre man er til at matche de tendenser der findes i samfundet, des bedre vil man kunne klare sig. Rapportens øvrige temaer er: passive og overaktive bestyrelser, konkurrence, engagement, projektansættelser og rekruttering. Rapporten er relevant for dig som enten arbejder i en NGO, eller som arbejder i en privat eller offentlig virksomhed der trænger til inspiration fra NGO’er.

 

 

Oplevelser hos ledige – En analyse af oplevelserne hos langtidsledige medlemmer hos BUPL-A og Lærernes A-kasse

I samarbejde med BUPL-A og Lærernes A-kasse har vi undersøgt oplevelserne blandt arbejdsløse medlemmer der har været ledige mere end 6 måneder. Vi kigger på de psykosociale konsekvenser af arbejdsløsheden, og kommer med anbefalinger til hvad såvel A-kasserne som de arbejdsløse selv kan gøre. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse af i alt lidt over 400 personer. Oplevelserne er højst sandsynligt ikke unikke for den undersøgte gruppe. Døm selv!

 

 

Bedre balance? Meningsløshed, kamp, involvering og rekruttering – En undersøgelse af konsekvenser og muligheder for udflytningen af statslige arbejdspladser

Denne rapport handler om udflytningen af statslige arbejdspladser. Rapporten er en undersøgelse af bl.a. den meningsløshed som processen igangsatte, og hvordan man som leder håndterer den. Den handler også om hvordan man kan vende udflytningen til noget som måske ligefrem kan være gunstigt for organisationen. Endelig, så omhandler rapporten hvordan rekruttering, til en næsten tom organisation, kræver et nyt rekrutteringsparadigme og et strategisk arbejde med onboardingprocesser. Rapporten er relevant for dig der enten selv står overfor en udflytning ELLER fusioner, afskedigelser, topstyresde organisationer mm.

 

 

Screeningsrapport – En kritisk analyse af screeningstendenser i danske virksomheder

Vi har spurgt 177 ledere, HR-medarbejdere og rekrutteringsprofessionelle om deres vurderinger af den succesfulde medarbejder, deres screeningsprocesser og største rekrutteringsudfordringer. Denne rapport giver dig et hurtigt overblik over tendenserne, samt de almindeligste fejl, i den typiske rekruttering. Rapporten giver også nogle gode hints til hvad man kan gøre for at undgå dem. Hvis du arbejder med rekruttering, vil du sikkert kunne genkende et par af fejlene hos dig selv, da mange af dem er helt fundamentale i de fleste rekrutteringsprocesser.

 

 

Evaluering af rekruttering i Region Hovedstadens Psykiatri

Denne rapport undersøger de rekrutteringsudfordringer som findes i Region Hovedstadens Psykiatri. Undersøgelsen har haft særligt fokus på at gøre tiltrækningen af sygeplejersker bedre. Udover at kigge på anvendte annoncekampagner, brugen af sociale medier, jobannoncer mv., så har vi samtidigt haft blik på fastholdelsen og hvilke elementer der kan være med til at forbedre denne. Rapporten kommer med anbefalinger til alle aspekterne. [Undersøgelsen er ikke offentligt tilgængelig.]