Slide

Ny indsigt, nye vaner og nye metoder

Lars Lundmann tilbyder inspirerende foredrag og workshops der giver nye forståelser indenfor en række væsentlige aspekter af menneske- og arbejdslivet

Foredrag & workshops

Lars Lundmann tilbyder foredrag og workshops, der giver inspiration til nye og anderledes forståelser af rekruttering, personer, personlighed, motivation, medarbejdermålinger samt psykologiske undersøgelsesmetoder. Alle arrangementer kan afholdes både som foredrag, kurser og workshops og tilpasses til dit unikke behov.

foredrag_icon Personvurderinger ved rekruttering er et levn fra fortiden!

Dette foredrag illustrerer de grundlæggende antagelser som gør enhver rekruttering yderst problematisk. Foredraget tager afsæt i resultaterne fra min ph.d., og gennemgår de udfordringer og problemer der er ved at bruge den traditionelle rekrutteringsmetode. Foredraget tilbyder endvidere en række alternativer hertil. Foredraget henvender sig specifikt til ledere, HR-folk, headhuntere og rekrutteringskonsulenter.

Bestil_foredrag_160x46

foredrag_icon  Målinger af medarbejdere

I disse år ses der en stigende tendens til at ville måle mennesker. Dette ses helt fra folkeskolen og over til rekruttering og virksomheders performance management programmer. Spørgsmålet er imidlertid hvordan vi overhovedet måler vores medarbejdere? En måling giver kun mening for så vidt den kan sige noget sandfærdigt om dem sm den skal måle. Foredraget diskuterer hvordan ideen om objektive målinger er illusorisk, og kommer i den forbindelse ind på alternativer hertil. Foredraget henvender sig såvel til dem som indfører målingssystemer på arbejdspladsen, såvel til dem som udsættes for dem.

Bestil_foredrag_160x46

foredrag_icon Personlighed og identitet

Et foredrag der omhandler grundlæggende antagelser om personlighed og identitet. Foredraget belyser en række af de problemer der er når vi skal svare på spørgsmålet ”hvem er jeg?”. Dette er der nemlig mange modstridende, men lige gode (!), svar på. Ydermere så kompliceres spørgsmålet af hvem der bestemmer hvem jeg er? Er det dig selv som har det mest rigtige svar på hvem du er, eller er det  din ægtefælle, dine forældre, gode venner, psykologen, kollegerne eller din chef? Og findes der overhovedet et rigtigt svar?

Bestil_foredrag_160x46

foredrag_icon  Sådan klarer du jobsamtalen

Dette foredrag henvender sig til folk der står overfor at skulle til jobsamtaler. Foredraget hudfletter jobsamtalens svagheder, og illustrerer hvordan man ved at være bevidst om disse, kan klare sig langt bedre igennem en jobsamtale. Foredraget leverer overraskende bud på teknikker for den som står overfor en jobsamtale. Foredraget henvender sig til såvel ledige såvel som folk der står overfor et jobskifte.

Bestil_foredrag_160x46

foredrag_icon  Motivation

Motivation er et af de få parametre som for alvor er afgørende når det handler om medarbejderes job performance og arbejdstilfredshed. Spørgsmålet er imidlertid hvordan vi finder ud af hvad vores medarbejdere motiveres af, samt hvordan vi så sikrer denne motivation i praksis. Foredraget belyser og diskturerer en række centrale aspekter ved motivation og kommer med forslag til håndtering af medarbejderes motivation. Foredraget henvender sig specifikt til ledere og HR-folk samt andre for hvem det at kunne motivere er centralt i deres arbejde.

Bestil_foredrag_160x46

foredrag_icon Kvalitativ metode – hvis du rent faktisk gerne vil vide noget om det som du undersøger

Kvantitativ forskning og undersøgelsesmetoder er særdeles udbredte i vestlige samfund. Størstedelen af de undersøgelser som du læser om i medierne bygger på kvantitative data som har indbygget en række fejl og problemer. Dette betyder, at det som du tror du ved, ved du ofte ikke alligevel. Med en workshop i kvalitative metoder, lærer du hvordan du undersøger mennesker psykologisk når du rent faktisk gerne vil vide noget om dem.

Bestil_foredrag_160x46

foredrag_icon  Meningen med vores arbejde

I dagens samfund er arbejdet en væsentlig identitetsskaber for de fleste mennesker. Når man bliver spurgt om hvem man er, svarer de fleste først med hvad de laver i deres arbejdsliv. Når arbejdet bliver centralt ift. ens identiet efterlader det imidlertid også individet i en sårbar position. I den forbindelse rejses spørgsmål som ”hvad er meningen med mit (arbejds-)liv?”. Dette spørgsmål diskuteres fra en eksistentiel vinkel i dette foredrag.

Bestil_foredrag_160x46

Alle foredrag tilpasses specifikt til de behov som du/I måtte have.

Bestil_foredrag_160x46