Skip to main content

Der står, at jeg ikke har nogen selvkontrol. Er personlighedstests varm luft eller nyttigt værktøj?

Der står, at jeg ikke har nogen selvkontrol. Er personlighedstests varm luft eller nyttigt værktøj?

Zetland.dk, oktober, 2017

…Mange af spørgsmålene i testen er abstrakte og taget ud af en sammenhæng. Når man sidder og skal svare på dem, kan man ofte tænke, at i én sammenhæng ville man svare det ene og i en anden sammenhæng noget andet. Kontekst-løsheden gør testen anvendelig i alle mulige jobsammenhænge, men den rejser et generelt fortolkningsproblem.

Lundmann har et konkret eksempel på dette, nemlig en test, hvor man bliver spurgt, om man ” har få kunstneriske interesser-. Dette spørgsmål er så tvetydigt og kontekstafhængigt, at den ellers homogene gruppe af unge psykologistuderende i Lundmanns undersøgelse tolkede spørgsmålet så forskelligt, at det nærmest blev meningsløst.

Igen kan man måske konstruere sig ud af dette ved at luge ud i de spørgsmål, der viser sig at blive tolket forskelligt, men den abstrakte facon rummer altid denne fare som en fejlkilde….