Skip to main content

Ledere på udflyttede arbejdspladser er fanget mellem pligtfølelse og opgivelse

Ledere på udflyttede arbejdspladser er fanget mellem pligtfølelse og opgivelse

Altinget, juni, 2018

… Af rapporten fremgår det, at oplevelsen af meningstab er særligt voldsom for lederne i styrelser og organisationerne. ”Det er jo ikke normalt, at der træffes så store beslutninger, uden at man inddrager direktionen, så lederne oplever, at deres domæne ikke bliver respekteret. Det kan føre til opgivelse og spørgsmål som ‘hvorfor er jeg overhovedet direktør, hvis mine overordnede ikke vil have mig til at udfylde en direktørrolle?'” fortæller Lars Lundmann og peger på, at lederen sættes i en…