Skip to main content

Løsningen på det moderne livs krise har vi kendt siden 1970-erne. Bliv narcissist

Løsningen på det moderne livs krise har vi kendt siden 1970-erne. Bliv narcissist

Zetland.dk, januar, 2017

…I 2006 havde psykologen Lars Lundmann i bogen Hvem er jeg? narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund skrevet, at der ” ikke længere gøres så mange iagttagelser af individ og samfund i en narcissistisk forståelsesramme-. To år senere kunne man nærmest forstå eller kritisere alt fra teknologiske nyvindinger til finske massemord i den ramme. Så kom finanskrisen, og så var det meningen, at vi skulle indse, at det var en dårlig idé…